Divadlo SĽUK

Divadlo SĽUK je jedinečný divadelný priestor s veľkorysými priestorovými dispozíciami, dobrými technickými parametrami javiska a esteticky riešeným hľadiskom. Počtom sedadiel (184) je vhodnou voľbou pre usporadúvanie koncertov, tanečných i činoherných predstavení, seminárov, či firemných podujatí.

Priestor je stálou scénou Slovenského ľudového umeleckého kolektívu.

Cieľom Divadla SĽUK je vytvoriť platformu pre produkcie mladých tvorcov – tanečných choreografov, divadelníkov, hudobníkov, hosťujúcich umeleckých telies a nezávislých umelcov. Preto ponúka prenájom aj koprodukčnú a umeleckú spoluprácu.

Na scéne Divadla SĽUK sa s mimoriadnym úspechom stretol projekt pre deti z MŠ a ZŠ s názvom Gašparkove utorky v SĽUK–u. Ďalšou pravidelnou aktivitou sa stalo hosťovanie Divadla Úsmev s inscenáciami pre deti.

Prvým samostatným projektom DIVADLA SĽUK je cyklus komponovaných podujatí FOLKCOOL. Jeho zámerom je predstavovať umelecké zoskupenia, ktorých tvorba vychádza síce z ľudového umenia, ale zasadzuje ho do nových kontextov a posúva do nečakaných umeleckých žánrov. Takýmito stretnutiami umelcov na jednej scéne projekt prispieva k mapovaniu súčasnej tvorby, novým priateľstvám i vzájomným inšpiráciám.

Viac o prenájme divadelnej sály a ďalších priestorov SĽUK–u nájdete tu.

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna