Slovenský Ľudový Umelecký Kolektív

Balkánska 31/66
853 08 Bratislava - Rusovce
Slovenská republika

Fakturačné údaje

IČO:  00164780
DIČ:   2020910815
IČ DPH: SK2020910815

 

Tel: +421-2-204 78 111,
+421-2-204 78 235

e-mail: sluk@sluk.sk
web: www.sluk.sk

Nájdete nás zo smeru:
Žilina
Brno (Cz)
Viedeň (At)
Budapešt (Hu)

Dopravné spojenie liniek MHD:
Autobusy 91, 191 a 801 - výstupná zastávka Gerulata
 

 

Kontakty

doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc.
generálny riaditeľ
tel: +421 2 204 78 235
e-mail: juraj.hamar@sluk.sk

PhDr. Maroš Červenák
riaditeľ umeleckej prevádzky
tel.: +421 2 204 78 210
mobil: +421 917 843 475
e-mail: maros.cervenak@sluk.sk

Mgr. art. Miroslav Hanák
riaditeľ Centra pre tradičnú ľudovú kultúru
tel.: +421 2 204 78 201
e-mail: miroslav.hanak@sluk.sk

doc. Mgr. art. Stanislav Marišler, ArtD.
umelecký vedúci
mobil: +421 917 855 598
e-mail: stanislav.marisler@sluk.sk

Mgr. Zuzana Pokorná
vedúca ľudovej hudby
tel.: +421 907 719 398
e-mail: zuzana.pokorna@sluk.sk

Ing. Katarína Riedlová
vedúca oddelenia marketingu a manažmentu
tel.: +421 2 204 78 231
mobil.: +421 907 095 834
e-mail: katarina.riedlova@sluk.sk

Ondrej Mlynárik
manažér
tel.: +421 2 204 78 203
mobil: +421 915 808 046
e-mail: ondrej.mlynarik@sluk.sk

Ing. Dušan Zbudila
riaditeľ úseku ekonomiky
tel.: +421 2 204 78 218
e-mail: dusan.zbudila@sluk.sk

Ing. Jaroslav Mendel
riaditeľ úseku prevádzky
tel.: +421 2 204 78 207
mobil: +421 917 872 738
e-mail: jaroslav.mendel@sluk.sk

Ing. Hana Karabínová
vedúca oddelenia prevádzky
tel.  +421 2 204 78 208
e-mail: hana.karabinova@sluk.sk

Jaroslav Scheiner
vedúci javiskovej techniky
tel: +421 2 204 78 239
mobil: +421 903 905 323
e-mail: technici@sluk.sk

Adriana Hanusová
vedúca oddelenia krojov a garderóby
tel: +421 2 204 78 257
mobil: +421 918 875 995
e-mail: adriana.hanusova@sluk.sk

International relations

PhDr. Maroš Červenák
e-mail: maros.cervenak@sluk.sk

Contact Address:
Slovak state traditional
dance company - SĽUK
Balkánska 31/66
853 08 Bratislava - Rusovce
Slovak Republic

Kino SĽUK

Mgr. Zora Szomolányiová
e-mail: zora.szomolanyiova@sluk.sk
tel.: +421 2 204 78 209
mobil.: +421 908 596 328
web: www.kino.sluk.sk