Konkurz do tanečnej zložky

03.04.2023

Konkurz do profesionálnej tanečnej zložky sa bude konať 21.4.2023 O 9.00

v priestoroch umeleckej scény SĽUKu Balkánska 31/66, 853 08 Bratislava.

Prihlášku s profesijným životopisom a fotografiou je potrebné poslať

e-mailom na adresu: tanec@sluk.sk, alebo písomne na adresu:

Slovenský ľudový umelecký kolektív, Balkánska 31/66, 853 08 Bratislava.

Bližšie informácie: +421 911 022 033

POŽIADAVKY: 

* vek minimálne 17 rokov

* ľudový tanec na pokročilej úrovni

* základná znalosť klasického tanca a iných tanečných techník

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna