Verejný odpočet za rok 2022

15.04.2023

Verejný odpočet činností a úloh za rok 2022 sa uskutoční 15. 5. 2023  o 10:00 h. v sídle SĽUKu, Balkánska 31/66, Bratislava – Rusovce.

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna