FOLK EXPO 2023

24.08.2023

8. a 9. septembra sa v areáli SĽUK-u v Rusovciach uskutoční podujatie FOLK EXPO Slovakia 2023.

FOLK EXPO je projekt, ktorého cieľom je prezentovať klasické a inovatívne prístupy k tradičnej ľudovej kultúre, vzdelávať, iniciovať dialóg o folklórnom priemysle, spájať folklórne a nefolklórne komunity, predstaviť inovatívne formy nazerania súčasných umelcov na folklór, podporovať vzájomné zdieľanie informácií a skúseností a využívať nové technologické možnosti (hardvér i softvér) v scénickom folklorizme, ako aj pri ochrane, dokumentácii, prezentácii a propagácii nehmotného kultúrneho dedičstva.

Scénické programy, výstavy, filmové projekcie, prednášky, tvorivé dielne, koncerty, vedecká konferencia a prezentácia domácich i zahraničných inštitúcií, občianskych združení, jednotlivcov a komunít, ktoré sa zaoberajú nehmotným kultúrnym dedičstvom. Toto všetko prinesie FOLK EXPO Slovakia 2023

Video-pozvánka.

Vstup na podujatie je voľný, s výnimkou predstavenia Pašie a Galaprogram živých tradícií - VSTUPENKY

Viac o programe...  

 Srdečne Vás pozývame!

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna