Konkurz do tanečného súboru SĽUK-u

11.03.2015

Generálny riaditeľ SĽUK-u vypisuje konkurz na pozíciu: člen / členka tanečného súboru SĽUK-u, ktorý sa uskutoční 10.4.2015 o 17:00 hod. v sídle SĽUK-u (Balkánska 31, Bratislava – Rusovce).

Požiadavky:
- vek minimálne 17 rokov
- ľudový tanec na pokročilej úrovni
- základy klasického tanca a iných tanečných techník

Priebeh konkurzu:
- klasický tréning
- zadané ukážky z aktuálneho repertoáru SĽUK-u
- vlastná tanečná ukážka, naštudovaná video ukážka (prihláseným uchádzačom link na video zašleme) a spev ľudovej piesne

Prihlášku s profesijným životopisom a fotografiou je potrebné poslať e-mailom na adresu: natasa.hesekova@sluk.sk alebo písomne na adresu: Slovenský ľudový umelecký kolektív, Balkánska 31, 853 08 Bratislava.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na tel. čísle:  +421 911 022 033.

Pripojte sa k udalosti na Facebooku

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna