Gajdošská kultúra na Slovensku bola zapísaná do zoznamu UNESCO

02.12.2015

Gajdošská kultúra na Slovensku bola zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Dnes o tom rozhodli členovia Medzivládneho výboru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva v namíbijskej metropole Windhoek. V zozname UNESCO figurujú už dva slovenské prvky: fujara (2005) a Terchovská muzika (2013).


Gajdoš Ábel Baranec z Malej Lehoty. Foto: Tibor Szabó, 1978.

Pojem gajdošská kultúra na Slovensku zahŕňa nielen samotný hudobný nástroj, ale aj všetky kultúrne a vedomostné prejavy, ktoré súvisia s výrobou a používaním gájd. Ide teda o technologické postupy pri výrobe, estetické stvárnenie nástroja, tradičnú hru na gajdy, rozmanité gajdošské interpretačné štýly, texty gajdošských piesní, spev a tanec pri gajdách, rituály s gajdami,  tradičné ľudové obrady za sprievodu gájd alebo ľudovú slovesnosť spätú s týmto nástrojom.

Gajdy a gajdošská kultúra reprezentujú dlhodobú a kontinuálnu tradíciu najmä roľníckeho a pastierskeho obyvateľstva na Slovensku, ktorej korene siahajú až do 14. storočia, a ktorá sa, na báze medzigeneračnej výmeny, zachovala až dodnes.


Dominik Garaj z Veľkej Lehoty hrá na trojhlasné gajdy. Foto: Tibor Szabó, 1982.

Cech slovenských gajdošov v súčasnosti eviduje približne 40 lokalít, v ktorých je gajdošská tradícia stále živá. Udržiavanie výroby, hry a spevu pri gajdách je najintenzívnejšie v Bratislave, na severe Oravy, v Nitra a jej okolí, v oblasti Pohronského Inovca, vo Zvolene a Banskej Bystrici, na Podpoľaní, Gemeri, Malohonte a Tekove.


Gajdoši na festivale Gajdovačka v Oravskej Polhore. Foto: Archív CTĽK, 2013.

Slovensko na zasadnutí v Namíbii reprezentuje štvorčlenná delegácia v zložení: Juraj Hamar, predseda Rady Ministra kultúry pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva a generálny riaditeľ SĽUK-u, Ľubica Voľanská z Ústavu etnológie SAV, Barbora Morongová, riaditeľka odboru nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva MK SR, Milan Rusko, člen predstavenstva Cechu slovenských gajdošov a zástupca predkladateľov nominácie do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna