Deň detí v SĽUK-u sa bude niesť aj v znamení bábkového divadla

18.05.2017

Deň detí v SĽUK-u sa bude niesť aj v znamení bábkového divadla. Historicky prvá spoločná česko-slovenská nominácia prvku Bábkarstvo na Slovensku a v Čechách, bola v decembri 2016 zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. V programe sa predstaví autorské komorné pouličné bábkové divadlo Teatro Pimprle z Českej republiky, ktoré vychádza z českých bábkarských tradícií klasického obdobia. Principálom Teatro Pimprle marionetto, súčasne taktiež autorom hier, režisérom, bábkohercom, scénografom a výtvarníkom bábok v jednej osobe je František Petrák. Až z Anglicka dorazí britské tradičné bábkové divadlo Mr. Punch, s ktorým sa predstaví Clive Chandler. Mr. Punch – tradičná anglická bábka je obdobou slovenského Gašparka. SĽUK predvedie svoju tanečnú veselohru pre deti Gašparko.
Gašparko je archetypom komickej postavy v tradičnom bábkovom divadle v Európe, jeho obdobou v Taliansku je napríklad Pulcinella, v Holandsku Jan Klaassen, v Anglicku zasa Mr. Punch. Stereotyp, že bábkové divadlo je len pre deti, nie je pravdivý, tento typ divadla si zamilujú aj rodičia.

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna