V rámci stáže k nám zavítali tanečníci z Pražského tanečného konzervatória

11.10.2017

SĽUK už niekoľký rok spolupracuje s Pražským tanečným konzervatóriom, ktoré venuje svojím študentom individuálnu starostlivosť s cieľom vychovať tanečníkov, ktorí sa uplatnia v profesionálnej sfére baletu a tanca. V rámci dvojmesačnej stáže ktorú u nás tanečníci momentálne absolvujú, môžu vidieť nielen ako funguje profesionálne umelecké teleso ale taktiež majú možnosť naučiť sa niečo z nášho repertoáru.

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna