Hľadá sa hráč na priečnu flautu, s povinnosťou hry na zobcovej flaute a ľudových píšťalkách

13.11.2017

Generálny riaditeľ Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK) vypisuje konkurz do Ľudovej hudby SĽUK-u na pozíciu hráča na priečnej flaute, s povinnosťou hry na  zobcovej flaute a ľudových píšťalkách. Konkurz sa uskutoční dňa 15.1. 2018 o 11:00 hod., v sídle SĽUK-u, v Bratislave-Rusovciach. Termín konkurzu je možné, po vzájomnej dohode, prispôsobiť individuálnym možnostiam uchádzačov. 

Podmienky, požiadavky na uchádzačov:
- absolutórium konzervatória alebo vysokoškolské vzdelanie v predmetnom odbore
- prax v hudobnom telese zameranom na interpretáciu ľudovej hudby vítaná
- ovládanie hry na ďalšie ľudové nástroje výhodou

Konkurzný repertoár:
- ľubovoľná sólová skladba
- vybrané časti skladieb z repertoáru SĽUK–u (notový zápis prihláseným uchádzačom zašleme)

Prihlášku so stručným profesijným životopisom je potrebné poslať do 31.12. 2017 e-mailom na adresu: peter.mikulec@sluk.sk alebo písomne na adresu: Slovenský ľudový umelecký kolektív, Balkánska 31, 853 08 Bratislava. Bližšie informácie Vám radi poskytneme na tel. čísle +421 907 719 398 alebo +421 905 266 842.

Plagát v tlačovej verzii si môžete stiahnuť tu.

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna