Premiéru opery Castor et Pollux uvidíte v decembri v Divadle SĽUK

06.12.2017

Opera Castor et Pollux od skladateľa Johannesa Patzelta patrí ku skvostom barokovej hudobnej kultúry niekdajšieho Rakúsko-Uhorska s priamymi odkazmi na Slovensko. Prvé zmienky o skladateľovi Johannesovi Patzeltovi sa viažu na jeho rodisko Šoproň, kde väčšinu života pôsobil. Notový zápis opery Castor a Pollux sa však zachoval na Slovensku - v známej knižnici kaštieľa v Oponiciach neďaleko Nitry. Zásluhou práce slovenských hudobných teoretikov z hudobného oddelenia Historického múzea Slovenského národného múzea v Bratislave sa podarilo materiál objaviť a vydať ho vo Vydavateľstve OPUS. Vďaka tomu, že sa materiál, partitúra i party jednotlivých nástrojov, zachovali v neporušenom stave, mohlo dielo takmer 250 rokov po svojom vzniku zaznie v 80. rokoch 20. storočia, v koncertnom prevedení slovenského súboru pre starú hudbu Musica Aeterna. Dnes, keď sa k tomuto dielu po druhýkrát vraciame a uvádzame ho v plnej – javiskovej podobe, ide o ďalší historický krok v interpretačných dejinách opery Castor et Pollux

Projekt realizuje občianske združenie Priatelia starého divadla a Katedra hudby Pedagogickej fakulty UKF v Nitre v spolupráci so Starým divadlom Karola Spišáka a SĽUK-om. Premiéra scénického uvedenia sa bude konať 14. a 15. decembra o 19:00 hod. v Divadle SĽUK. V repríze budete mať predstavenie možnosť vidieť 19. a 20. decembra o 19:00 hod. v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre. Vstupné je voľné. Vstupenky je potrebné zarezervovať si na tel. čísle 0914/191 184. Rezervované vstupenky budú k dispozícii pred predstavením pred vchodom do divadelnej sály.

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna