Vinšujeme vám šťastlivé sviatky!

19.12.2017

Milí priatelia,

nastáva čas, kedy sa nielen tešíme na to najkrajšie obdobie v roku, ale zároveň aj čas, kedy pomaly bilancujeme obdobie uplynulé. Pre nás sa tento rok niesol nielen v znamení premiéry nového programu Genezis, ktorý sa aj u vás stretol s veľmi pozitívnymi reakciami, čo nás veľmi teší. Kino SĽUK po rekonštrukcii priestorov zahájilo 30. marca svoje otvorenie slávnostnou projekciou filmu Rodná zem, režiséra Josefa Macha. V marci sa v Divadle SĽUK uskutočnilo slávnostné vyhlasovanie nových prvkov, ktoré boli zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany NKD na Slovensku. Do zoznamu pribudli dva nové prvky - Tylová paličkovaná čipka Myjavskej pahorkatiny a Vajnorský ornament. Odohrali a odtancovali sme niekoľko desiatok vystúpení na rôznych akciách a podujatiach, pokračovali sme aj v spolupráci s Radošinským naivným divadlom v predstavení Jááánošííík po 300 rokoch. 19. júna sa odohrala tisíca repríza tohto programu, čo je úžasný úspech. V letnom období sme absolvovali viaceré predstavenia v amfiteátroch po celom Slovensku.

Koncom mája sme v spolupráci s ÚĽUVom už po siedmy krát úspešne zorganizovali podujatie Deň detí v SĽUK-u. Táto akcia opäť pritiahla do SĽUK-u viac ako tisíc návštevníkov, predovšetkým rodiny s deťmi. V júni sme po roku znovu organizovali podujatie FOLK EXPO SLOVAKIA 2017. Jeho súčasťou bol odborný seminár, vystúpenie SĽUK-u, rôznych interpretov a kapiel nielen zo Slovenska a veľa sprievodných podujatí. V septembri sme sa predstavili v špeciálnom spoločnom vystúpení s poľským profesionálnym súborom Śląsk, koncert bol vyvrcholením projektu „Južné helokanie“. SĽUK okrem svojho repertoáru zatancoval spolu so Śląskom aj vybrané čísla z ich repertoáru. Pri príležitosti 65. výročia založenia súboru Śląsk , SĽUK v novembri tohto roku absolvoval spoločné  turné oboch profesionálnych telies v Poľsku, kde vystúpil so svojím programom Krížom-krážom. V novembri sa v Divadle SĽUK opäť uskutočnilo slávnostné vyhlasovanie nových prvkov a aktivít, ktoré boli zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany NKD na Slovensku. Do zoznamu pribudlo 5 nových prvkov - Drotárstvo, Fujara trombita, Modranská majolika, Drevené vyrezávané kríže na Podpoľaní a Chov plemena koní lipican v Topoľčiankach. Do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku pribudla jedna nová aktivita a tou je Dokumentácia a ochrana drotárstva v Považskom múzeu v Žiline.

Náš rok bol pestrý, preto dúfame, že ten ďalší bude minimálne rovnako bohatý na udalosti. Na záver dovoľte krátke prianie:

Vinšujeme Vám požehnané sviatky vianočné, nech prinesú Vám chvíle radostné. Na Nový rok, nech šťastie sprevádza každý Váš krok. Doma lásku, svornosť a všetkého hojnosť.
Ďakujeme za Vašu priazeň v roku 2017 a tešíme sa na ďalšie stretnutia v roku 2018!

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna