Kde všade nás môžete vidieť tento mesiac?

12.01.2018

V mesiaci január nás môžete vidieť na týchto miestach.

Viac informácií o programe vystúpení nájdete na http://www.sluk.sk/sk/program

Informácie o vstupenkách nájdete na http://www.sluk.sk/sk/sluk/vstupenky/

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna