Blíži sa konkurz do tanečného súboru SĽUK-u

14.03.2018

Generálny riaditeľ SĽUK-u vyhlasuje konkurz na pracovnú pozíciu: člen / členka tanečného súboru, ktorý sa uskutoční v sobotu 28.4.2018 o 10:00 hod. v SĽUK-u (Balkánska 31, Bratislava – Rusovce).

Požiadavky:
- vek minimálne 17 rokov
- ľudový tanec na pokročilej úrovni
- základná znalosť klasického tanca a iných tanečných techník
 

Priebeh konkurzu:
- klasický tréning
- zadané ukážky z aktuálneho repertoáru SĽUK-u
- vlastná tanečná ukážka

Prihlášku s profesijným životopisom a fotografiou je potrebné poslať e-mailom na adresu: natasa.hesekova@sluk.sk alebo písomne na adresu: Slovenský ľudový umelecký kolektív, Balkánska 31, 853 08 Bratislava. Bližšie informácie Vám radi poskytneme na tel. čísle: +421 911 022 033.

 

WWW.SLUK.SK
WWW.FACEBOOK.COM/SLUK.SK

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna