Odišiel bývalý tanečník a sólista SĽUK-u Albín Littva

09.05.2018

V utorok, 8. mája 2018 nás navždy opustil bývalý dlhoročný tanečník a sólista SĽUK-u, Albín Littva. Narodil sa 27.10.1933 v Liptovských Sliačoch a v SĽUK-u pôsobil ako profesionálny tanečník od roku 1950. V roku 1955 sa oženil s Rusovčankou Rozáliou Pošvancovou, ktorá tiež dlhoročne pôsobila v SĽUK-u.
V roku 1970 bol menovaný sólistom tanečného súboru, v súbore bol aktívny 25 rokov. Aj po odchode do tanečného dôchodku  sa ďalej venoval folklóru ako vedúci tanečného súboru FS Ekonóm a aktívne sa zapájal do diania v Rusovciach ako podpredseda miestneho národného výboru. V SĽUK-u pôsobil až do roku 2008 ako hospodársky správca, záhradník, kurič.
Za svoju tvorivú umeleckú činnosť získal viacero vyznamenaní, diplomov a čestných titulov, naposledy pri príležitosti 60. výročia SĽUK-u mu MK SR udelilo ocenenie Za mimoriadnu umeleckú činnosť v tanečnom súbore a kvalitnú prácu v hospodárskej správe SĽUK-u.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok, 14. mája 2018 o 11:15 hodine v obradnej sieni bratislavského krematória.

Česť jeho pamiatke.

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna