Výberové konanie na pozície hlavný účtovník a vedúci oddelenia pre vnútornú prevádzku

11.09.2018

Generálny riaditeľ SĽUK-u vypisuje výberové konanie na pozície:

hlavný účtovník
vedúci oddelenia pre vnútornú prevádzku

Prihlášku spolu so štruktúrovaným životopisom je potrebné poslať elektronicky na adresu sluk@sluk.sk

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem o prácu v SĽUK-u. Kontaktovať budeme iba tých, ktorí spĺňajú stanovené kritériá.

 

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna