Blíži sa konkurz do externej speváckej skupiny SĽUK-u

21.09.2018

Generálny riaditeľ SĽUK-u vyhlasuje konkurz na pracovnú pozíciu: členka externej speváckej skupiny, ktorý sa uskutoční dňa 17.10.2018 o 19:00 hod. v SĽUK-u (Balkánska 31, Bratislava – Rusovce).

Priebeh konkurzu:
- uchádzači si pripravia jednu ľudovú pieseň v pomalom a jednu v rýchlom tempe
- vybrané časti skladieb z repertoáru SĽUK-u (prihláseným uchádzačom podklady zašleme)

Prihlášku s profesijným životopisom je potrebné poslať do 10.10 2018 e-mailom na adresu: sluk@sluk.sk alebo písomne na adresu Slovenský ľudový umelecký kolektív, Balkánska 31, 853 08 Bratislava. Bližšie informácie Vám radi poskytneme na tel. čísle: +421 905 595 104

 

WWW.SLUK.SK
WWW.FACEBOOK.COM/SLUK.SK

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna