SĽUK v októbri

28.09.2018

V októbri nás môžete vidieť na týchto miestach.

Viac informácií o programe a vstupenkách nájdete na našej webovej stránke http://www.sluk.sk/sk/program/2018/11

http://www.sluk.sk/sk/sluk/vstupenky/

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna