Nehmotné poklady Česka a Slovenska

07.11.2018

Slovenský ľudový umelecký kolektív a Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru s podporou Ministerstva kultúry SR pripravili pre širokú odbornú i laickú verejnosť  galaprogram venovaný 100. výročiu vzniku Československej republiky,  ktorý uvedú na scéne divadla SĽUK v Rusovciach v sobotu 10. novembra 2018 o 18:00 hod.

V atraktívnom programe sa predstavia nositelia tradícií zo Slovenskej aj Českej republiky. Okrem iného sa môžu návštevníci podujatia zoznámiť so živou podobou prvkov zapísaných v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO, za Českú republiku Slovácký verbuňk, Jízda králů, a spoločný zápis Bábkarstvo na Slovensku a v Čechách. Za Slovenskú republiku Fujara, Terchovská muzika, Gajdošská kultúra, Horehronský viachlasný spev, ktorý je zatiaľ posledným slovenským prvkom zapísaným do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Modrotlač, ako nadnárodná nominácia štyroch krajín je horúcim kandidátom na schválenie, o ktorom sa bude rozhodovať na prelome mesiacov november/december na Mauríciu kam ide aj naša delegácia zastupujúca Slovensko.

V programe sa predstavia: Slovenský ľudový umelecký kolektív, fujaristi Ľubomír Tatarka, Pavel Bielčik, Ján Kroták, Miroslav Moncoľ, Skřipácká muzika z Jihlavska, podpolianski rozkazovači z Detvy a Hriňovej, gajdoši Dominik Garaj, Pavol Kužma, ženská spevácka skupina z Telgártu, Ľubomír Tatarka a Ivan Matis s goralskou muzikou, bábkové divadlá Tyjátr, Bořivoj a Pimprle, Královská družina z Kunovic, Jízdy králů na jihovýchodě České republiky, Slovácký verbuňk, Terchovská muzika z Doliny, odzemkári z Valašska a ľudová hudba Jasénka.

Od 17:00 hod. budú vo veľkej baletnej sále prebiehať prezentácie maľovanie Vajnorského ornamentu, paličkovanie čipky z Myjavskej pahorkatiny a výroba vianočných ozdôb zo sklenených korálok (Česká republika).

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska je súpisom významných prvkov a praktík nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Zápis do reprezentatívneho zoznamu predstavuje ocenenie týchto mimoriadnych prvkov a praktík, ktoré sú uznávané spoločnosťami, komunitami a jednotlivcami a existujú v súlade s univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami. Prvky jestvujú v súlade s prostredím a historickým ukotvením spoločenstiev a poskytujú im pocit kontinuity a identity. Zároveň podporujú kultúrnu rozmanitosť a tvorivosť. Vytváranie Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska predstavuje základný stupeň tvorby Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva.

Srdečne pozývame!

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna