Modrotlač je zapísaná do UNESCO Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva

28.11.2018

28. novembra 2018 o 15.20 miestneho času členovia Medzivládneho výboru schválili zápis prvku Blaudruck/Modrotisk/Kékfestés/Modrotlač, resist block printing and indigo dyeing in Europe (rezervná tlač a farbenie látky indigom) do UNESCO Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Nomináciu predložilo Slovensko v spolupráci s Českou republikou, Maďarskom, Nemeckom a  Rakúskom, pričom hlavným predkladateľom je Rakúsko. Prípravu nominačného spisu za Slovenskú republiku zabezpečovalo a koordinovalo Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru pri Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve (SĽUK), ktoré je zodpovedné za implementáciu UNESCO Dohovoru o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva z roku 2003. Slovenskú delegáciu na tohtoročnom 13. zasadnutí Medzivládneho výboru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO vedie Juraj Hamar, predseda Rady Ministerky kultúry na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva a generálny riaditeľ SĽUK-u, jej členkou je Ľubica Voľanská, podpredsedníčka Rady Ministerky kultúry na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva. V UNESCO Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva je doteraz zapísaných 5 prvkov zo Slovenska: Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba (2005), Terchovská muzika (2013),Gajdošská kultúra (2015) a Horehronský viachlasný spev (2017) a spoločne s Českou Republikou Bábkarstvo na Slovensku a v Česku (2016).

Srdečne blahoželáme!

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna