Január s radošincami

14.01.2019

Začiatok roka zahájime javiskovou inscenáciou o živote M.R. Štefánika – Malý veľký muž v spolupráci s Radošinským naivným divadlom. Nová verzia vznikla na motívy pôsobivých životných príbehov ale aj hry Generál, ktorú Stanislav Štepka napísal v r. 2004. Príbeh sleduje život M.R. Štefánika od jeho narodenia v Košariskách koncom 19. storočia až po jeho mýtickú smrť v roku 1919. Hra nadobudla nový rozmer aj vďaka spolupráci s tanečníkmi a hudobníkmi Slovenského ľudového umeleckého kolektívu, či spolutvorcom ako je choreograf Ladislav Cmorej, autor hudby Juraj Haško či kostýmová výtvarníčka Katarína Hollá.
Výsledkom je dynamická mozaika scén, v ktorých sa striedajú rozpory, hádky ale aj humor a láska. Aj prostredníctvom kontaktového javiskového rozprávania Štefánikovej životnej lásky Giuliany Benzoniovej uvidíte Štefánika ako človeka, ktorému nič ľudské nie je cudzie, ktorého prenasledujú veľké vízie, ale aj choroby a nevídaná túžba po poznaní, spoznáte človeka noblesy a šarmu a večne zaľúbeného rojka. Nebudú chýbať samozrejme ani vynikajúce tanečné, herecké a spevácke výkony účinkujúcich.

Tešíme sa na vás!

Viac o termínoch vystúpení a vstupenkách nájdete na http://www.sluk.sk/sk/sluk/vstupenky/

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna