Odišiel bývalý hudobník SĽUK-u Gabriel Beran

14.01.2019

Slovenský ľudový umelecký kolektív s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 11. januára 2019 nás navždy opustil bývalý dlhoročný hudobník SĽUK-u, Gabriel Beran.

V Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve pôsobil v rokoch 1949-1982, 1988-1990.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 16. januára 2019 o 15:00 hod. na cintoríne v Čunove. Zádušná sv. omša bude po skončení pohrebných obradov v kostole sv. Michala.

Česť jeho pamiatke!

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna