Slovenský Paganini by dnes oslávil 90. rokov

13.01.2019

Dnes 13. januára by sa dožil okrúhleho jubilea Rinaldo Oláh, husľový virtuóz a hudobný skladateľ. Vďaka jeho jedinečnému interpretačnému majstrovstvu ho nazývali Paganini zo Slatiny. Vyše tridsať rokov pôsobil ako sólista a koncertný majster Slovenského ľudového umeleckého kolektívu a primáš jeho ľudovej hudby. Popri koncertnej kariére nahral aj veľké množstvo nahrávok v Slovenskom rozhlase. K jeho najvýznamnejším skladbám patria Borovka, Ondráš, Švihrovská, Fantázia na remarancie, Salašnícka, Rodná dedina, Svadba svrčkov a mnoho iných. V roku 2000 bol ocenený cenou ministra kultúry SR. Na jeho počesť sa každoročne koná vo Zvolenskej Slatine Cena Rinalda Oláha.

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna