Výberové konanie na pozíciu vedúci oddelenia vnútornej prevádzky

23.01.2019

Generálny riaditeľ SĽUK-u vypisuje výberové konanie na pozíciu:

vedúci oddelenia vnútornej prevádzky

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem o prácu v SĽUK-u. Kontaktovať budeme iba tých, ktorí spĺňajú stanovené kritériá.

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna