Februárové vystúpenia

30.01.2019

Aj v mesiaci február pokračujeme vo vystúpeniach s Radošinským naivným divadlom.

Viac informácií o programe nájdete na http://www.sluk.sk/sk/program

Vstupenky na http://www.sluk.sk/sk/sluk/vstupenky/

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna