Konkurz do tanečného súboru SĽUK-u sa blíži

11.03.2019

Generálny riaditeľ Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK) vyhlasuje konkurz na pracovnú pozíciu:

člen / členka tanečného súboru SĽUK-u,

ktorý sa uskutoční 27.4.2019 o 10:00 hod. v SĽUK-u (Balkánska 31, Bratislava – Rusovce)

Požiadavky:
- vek minimálne 17 rokov
- ľudový tanec na pokročilej úrovni
- základná znalosť klasického tanca a iných tanečných techník

Priebeh konkurzu:
- tréning klasického tanca
- zadané ukážky z aktuálneho repertoáru SĽUK-u
- vlastná tanečná ukážka


Stručný profesijný životopis spolu a fotografiou je potrebné poslať e-mailom na: natasa.hesekova@sluk.sk alebo poštou na adresu: Slovenský ľudový umelecký kolektív, Balkánska 31, 853 08 Bratislava. Bližšie informácie Vám radi poskytneme na tel. čísle: +421 911 022 033.

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna