Večer tanečného umenia VŠMU a Baletu SND

06.05.2019

V utorok 7. mája 2019 o 19:00 sa v historickej budove SND bude konať Večer tanečného umenia VŠMU a Baletu SND. Predstavenie bude už tradične prezentáciou záverečných prác choreografov a umeleckých výkonov študentov katedry tanečnej tvorby. Hosťom z oblasti folklórneho tanca je v tomto programe tanečný súbor SĽUK-u, ktorý sa predstaví v prácach Mareka Gregu a s choreografiou jubilujúceho choreografa Juraja Kubánku Tatranskí orli.
V tomto akademickom roku Vysoká škola múzických umení oslavuje 70. výročie založenia. Tento večer je príspevkom katedry tanečnej tvorby k týmto oslavám, ktorá chce divákom okrem prác študentov katedry ponúknuť i vystúpenia hostí z domova a zahraničia.

Vstupenky zakúpite na www.snd.sk

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna