160 - Galaprogram jubilantov

10.05.2019

Čo majú spoločné Slovenský ľudový umelecký kolektív, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka a Detský folklórny súbor Čečinka? V SĽUK-u našli profesionálne uplatnenie bývalí žiaci hudobného a tanečného odboru Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka, ktorí svoju lásku k folklóru zdokonaľovali aj v Detskom folklórnom súbore Čečinka pôsobiacom pri ZUŠ Jozefa Kresánka. 18. a 19. mája sa uskutoční program s názvom 160 - Galaprogram jubilantov, ktorý vznikol pri príležitosti okrúhleho výročia týchto kolektívov.

Vstupenky zakúpite na našej webovej stránke http://www.divadlo.sluk.sk/

Srdečne pozývame!

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna