Verejný odpočet za rok 2018

13.05.2019

Slovenský ľudový umelecký kolektív Vás pozýva na verejný odpočet za rok 2018, ktorý sa uskutoční v pondelok 20. mája 2019 o 10:00 hod. v zasadacej miestnosti SĽUK-u na Balkánskej ul. 31 v Rusovciach.

Tešíme sa na Vašu účasť.

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna