Bývalá sólistka SĽUK-u Heda Melicherová dnes oslavuje narodeniny

20.05.2019

Jedinečná tanečnica a bývalá sólistka SĽUK-u, tanečná pedagogička a dramaturgička Heda Melicherová dnes oslavuje 87. narodeniny.
Ako členka SĽUK-u stála pri jeho zrode a sólistkou tanečnicou v ňom bola až do roku 1976. Diváci ju mohli obdivovať v sólistických partoch v tancoch Dupák, Kresák, Drobná, Záletník, Žiarlivosť bez príčiny, Hviezdnatá noc, Vlachiko, Žartovný tanec z Myslavy, Povesť o Jánošíkovi a jeho hôrnych chlapcoch, Podpolianska mlaď a i. Jej tanečné majstrovstvo bolo charakteristické sviežosťou a bezprostrednosťou tanečného prejavu, majstrovským zvládnutím techniky, výborným vykreslením charakteru tanečných postáv, využívaním širokej škály výrazových prostriedkov v lyrických i dramatických akciách, iskrivým temperamentom, šibalstvom, spojeným s kultivovaným hereckým prejavom. Do povedomia laickej verejnosti sa dostala ako predstaviteľka Verony v prvom farebnom slovenskom filme Rodná zem (1954), Maríny v Balade o Vojtovej Maríne (1964) a vo filme Sváko Ragan. Je jediná žena, ktorá získala titul zaslúžilá umelkyňa v oblasti ľudového scénického tanca, a to v roku 1966. Od roku 2003 pracuje ako archivárka umeleckej prevádzky SĽUK-u.

V mene celého Slovenského ľudového umeleckého kolektívu prajeme všetko najlepšie!

Viac sa dočítate na http://www.sluk.sk/sk/sluk/osobnosti/heda-melicherova/

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna