Zasadnutie Fóra partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO

23.05.2019

Dňa 21. mája 2019 sa v kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR konalo zasadnutie Fóra partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO, ktorého sa zúčastnili aj generálny riaditeľ SĽUK Juraj Hamar a riaditeľ Centra pre tradičnú ľudovú kultúru Miroslav Hanák. Generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO Mária Krasnohorská informovala o hlavných aktivitách národnej komisie za uplynulý rok a o výzvach v roku 2019. Zároveň vyzdvihla činnosť a aktivity viacerých organizácií, za SĽUK a CTĽK to bolo predovšetkým vydanie dvojjazyčnej publikácie o prvkoch a aktivitách zapísaných v zoznamoch nehmotného kultúrneho dedičstve Slovenska, galaprogram Nehmotné poklady venovaný 100. výročiu vzniku Československej republiky a zápis Modrotlače (ako spoločnej medzinárodnej nominácie) do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna