Výberové konanie na pozíciu odborný pracovník pre tradičnú ľudovú kultúru

05.06.2019

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru vypisuje výberové konanie na pozíciu: 

odborný pracovník pre tradičnú ľudovú kultúru

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem o prácu v CTĽK. Kontaktovať budeme iba tých, ktorí spĺňajú stanovené kritériá.

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna