Hudobno-tanečný program 70 ROKOV zavíta do viacerých slovenských miest

14.06.2019

Slovenský ľudový umelecký kolektív si v tomto roku pripomína 70. výročie svojho vzniku.  Pri tejto príležitosti uvádza okrem iných programov aj reprezentačný program 70 ROKOV, v ktorom divákovi ponúkame pohľad na viaceré podoby hudobnej a tanečnej tvorby v SĽUK-u, ktoré formovali tradíciu a súčasnosť tohto výnimočného umeleckého telesa.

Program 70 ROKOV najbližšie uvidíte:

15.6. o 19:00 hod. - Amfiteáter, Košice
16.6. o 17:00 hod. - Amfiteáter, Zemplínska Šírava
18.6. o 18:30 hod. - Divadlo Jonáša Záborského, Prešov
19.6. o 22:00 hod. - Festival dotyky a spojenia, Námestie, Martin
21.6. o 20:30 hod. - 26. Medzinárodný detský folklórny festival Kunovské léto, AJK, Kunovice
27.6. o 20:00 hod. - Amfiteáter, Pezinok
2.7. o 19:30 hod. - Dom umenia, Piešťany
5.7. o 17:30 hod. - Malá scéna, Folklórny festival Východná

Viac o vstupenkách na www.sluk.sk

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna