Rozlúčka s doc. Ing. Viliamom Jánom Gruskom (24.9.1936 - 23.9.2019)

25.09.2019

Milý Vilo!

Prajeme Ti veľa síl do ďalších rokov Tvojho plodného života a...

Dnes, v deň Tvojich 83. narodenín by asi takto začínala gratulácia mnohých. Dnes, deň po Tvojom odchode do večnosti nám však chýbajú slová. Je hrozne ťažké spamätať sa z tej neodvrátiteľnej reality, prijať a uložiť v sebe tú neuveriteľnú správu: „Vilo Gruska odišiel za stovkami ľudí, za osobnosťami zo slovenského vidieckeho života, ktorým otváral dvere do minulosti. Z nej následne čerpal poznanie i energiu a rozdával ju všetkým, ktorí o ňu stáli.“

Ešte pred niekoľkými dňami sme z Tvojich úst počúvali o Tvojich ďalších krokoch, o Tvojich plánoch. Dnes ostali vo vzduchoprázdne.

Keď sme sa pred časom rozprávali o tom, že si „cítiš srdce“, na moju otázku, či by si nemal spomaliť, si mi odpovedal, že nemôžeš vystúpiť z rozbehnutého vlaku, lebo by si začal hrdzavieť. Môžeš z neho len vypadnúť. Stalo sa. Isté však je, že ten vlak, ktorého si bol často rušňovodičom, nezastal. Ide ďalej a nesie Tvoje posolstvá.

Nemal si to v živote ľahké. Bol si slovenským misionárom a často si vo svojom okolí narúšal stereotyp bežného konania. Prinášal si nové myšlienky, nové podnety, no pritom si nečakal, že ich niekto naplní. Púšťal si sa do projektov, ktoré si často stanovovali dlhodobé ciele. Pre Tvoju schopnosť „vidieť za obzor“ a nekompromisnosť pri práci, si niekedy ťažko hľadal spolupracovníkov. Nie každý videl výsledok tak, ako si ho videl Ty. Výsledky Tvojej práce sú však nespochybniteľné a neprehliadnuteľné. Mnohé z nich budú dlho prinášať ovocie. Tvoja úcta k národnej kultúre a schopnosť venovať jej zachovaniu a rozvoju toľko energie, ostáva príkladná.

Milý Vilo, nech Ti je slovenská zem ľahká. Tá zem, ktorú si svojimi krokmi celú premeral, ktorú si svojimi činmi zúrodňoval.

Vlado Kyseľ, Juraj Hamar, celé vedenie a všetci členovia Slovenského ľudového umeleckého kolektívu.

Rozlúčka s doc. Ing. Viliamom Jánom Gruskom (24.9.1936 - 23.9.2019) sa uskutoční v nedeľu 29. septembra 2019 v historickej budove SND v Bratislave.

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna