Triptych

25.10.2019

V roku 70. výročia vzniku Slovenského ľudového umeleckého kolektívu prichádzame s premiérou nového celosúborového programu Triptych.

8. a 9. 11. 2019 o 19:00 hod.
Mestské Divadlo P. O. Hviezdoslava, Bratislava

Viac info nájdete tu.
Vstupenky

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna