Triptych

07.01.2020

Vážení diváci,

z prevádzkových dôvodov sme zmenili termín februárového predstavenia Triptych. Uskutoční sa 20.2.2020. Tešíme sa na vašu účasť.

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna