Posledná rozlúčka s Pavlom Čorejom

27.02.2020

V utorok, 25. februára 2020 nás navždy opustil bývalý kolega Ing. Pavol Čorej. Narodil sa 4. 1. 1944 a v Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve pôsobil v rokoch 1975 – 1982 ako námestník riaditeľa.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok, 28. februára 2020 o 15:00 v Kostole Ducha Svätého v Devínskej Novej Vsi.

 

Česť jeho pamiatke!

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna