Tradície spojené s chovom koní plemena lipican ako súčasť nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva

27.03.2020

V stredu, 25. marca 2020 v Paríži, osem štátov v koordinácii Ministerstva kultúry Slovinskej republiky podalo nomináciu prvku Tradície spojené s chovom koní plemena lipican do UNESCO Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva.
Sekretariát Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva vzhľadom na mimoriadnu situáciu akceptoval podpisy spoločnej nominácie v elektronickom formáte (miesto pôvodne plánovanej slávnostnej ceremónie spojenej s podpísaním nominácie). Na základe splnomocnenia MK SR, nomináciu podpísal veľvyslanec a stály delegát pri UNESCO, jeho excelencia Igor Grexa.
Za vypracovaním nominácie za Slovenskú republiku stojí tím zložený z pracovníkov Centra pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUK-u, Ústavu etnológie a sociálne antropológie SAV, Ministerstva kultúry SR a v neposlednom rade komunita nositeľov prvku z Národného žrebčína Topoľčianky, š. p.

Viac sa dočítate na stránke Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru alebo v tlačovej správe tu.

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna