Verejný odpočet SĽUK-u za rok 2019

04.05.2020

Verejný odpočet Slovenského ľudového umeleckého kolektívu za rok 2019 v súlade s opatrením ÚVZ SR sa bude konať po skončení opatrení súvisiacich so zabránením šírenia ochorenia COVID – 19. O presnom termíne Vás budeme informovať na našich webových stránkach www.sluk.sk

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna