Verejný odpočet SĽUK-u za rok 2019 sa uskutoční 29.5.2020 o 9:00 v Divadle SĽUK

22.05.2020

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že verejný odpočet Slovenského ľudového umeleckého kolektívu sa uskutoční za hygienických opatrení v priestoroch Divadla SĽUK na Balkánskej ulici 31/66 v Bratislave dňa 29.5.2020 o 9:00 hod.

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna