DEŇ DETÍ V SĽUK-U a BÁBKY V PARKU 2020 - Covid aktualizácia

18.09.2020

DEŇ DETÍ V SĽUK-U A BÁBKY V PARKU 2020

Už dnes štartuje v SĽUK-u festival tradičného bábkového divadla "Bábky v parku". Podľa práve zverejnených opatrení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave bude podujatie organizované pre 500 účastníkov v exteriéri, predstavenia v divadle SĽUK budú so sedením v každom druhom rade (cca 90 miest)

V sobotu sa súčasťou festivalu stane aj podujatie „Deň detí v SĽUK-u“, ktoré sa presunulo z pôvodného júnového termínu. Podujatie sa uskutoční za rovnakých opatrení.

- priestor pre exteriérové aktivity bude ohraničený s označeným vstupom. Prechod od parkoviska SĽUK-u do areálu parku cez pozemok SĽUK-u bude z tohto dôvodu uzatvorený (návštevníci rusovského parku budú môcť prechádzať okolo kaštieľa)

- účastníci festivalu dostanú pri vstupe označenky, v jednom momente sa môže v areáli nachádzať maximálne 500 návštevníkov (preto vás prosíme, aby ste pri odchode vrátili označenky a uvoľnili tak miesto ďalším návštevníkom)

- predstavenia v divadle SĽUK je možné navštíviť aj bez označenky, vstup do divadla bude mimo areál festivalu. Vstupenky sa budú predávať tak, aby bol obsadený každý druhý rad (cca 90 miest)

- v prípade hromadných podujatí športového a kultúrneho charakteru nie je možné podávať občerstvenie (jedlo, nápoje), z toho dôvodu je zrušená tradičná kuchyňa plánovaná v areáli festivalu.

- reštaurácia SĽUK bude otvorená (areál festivalu je od reštaurácie oddelený)

Okrem uvedeného budú dodržané aj ďalšie hygienické a bezpečnostné opatrenia nariadené, či odporúčané Úradom verejného zdravotníctva SR.

Presný program podujatí si pozrite v eventoch tu:

Tešíme sa na vás!

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna