RIP pani Heda

15.10.2020

Slovenský ľudový umelecký kolektív s hlbokým zármutkom prijal správu, že vo veku 88 rokov nás navždy opustila drahá kolegyňa pani Heda Melicherová, dlhoročná tanečná sólistka SĽUK-u, tanečná pedagogička a dramaturgička. V SĽUK-u pôsobila viac ako 40 rokov. Najskôr ako tanečnica a pedagogička tanečného súboru, od roku 2003 až do posledných dní svojho života pracovala ako archivárka umeleckej prevádzky SĽUK-u.

Ako členka SĽUK-u stála Heda Melicherová pri SĽUK-u od jeho zrodu a sólistkou tanečnicou v ňom bola až do roku 1976.  Po absolvovaní štúdia tanečnej pedagogiky na VŠMU (1961)  bola v rokoch 1962 - 1967 tanečnou majsterkou a asistentkou choreografa v SĽUK-u a do roku 1995 vyučovala Ľudové tance a tiež Pohybovú výchovu na Konzervatóriu v Bratislave. Ľudové tance presadila ako jeden z hlavných predmetov  a nakoniec aj ako maturitný predmet na tejto škole. Aktívne sa tiež podieľala na založení Hudobnej a tanečnej školy, neskoršie Tanečného konzervatória.

Diváci ju mohli obdivovať v sólistických partoch v tancoch Dupák, Kresák, Drobná, Záletník, Žiarlivosť bez príčiny, Hviezdnatá noc, Vlachiko, Žartovný tanec z Myslavy, Povesť o Jánošíkovi a jeho hôrnych chlapcoch či Podpolianska mlaď.  Jej tanečné majstrovstvo bolo charakteristické sviežosťou a bezprostrednosťou tanečného prejavu, majstrovským zvládnutím techniky, výborným vykreslením charakteru tanečných postáv, využívaním širokej škály výrazových prostriedkov v lyrických i dramatických akciách, iskrivým temperamentom, šibalstvom, spojeným s kultivovaným hereckým prejavom.

Od roku 1976 pôsobila ako dramaturgička a vedúca skupiny pre ľudovú kultúru v Hlavnej redakcii literárno-dramatických programov v Československej televízii. Pripravovala dokumentárne programy o ľudových remeslách a výrobcoch, medailóny nositeľov ľudových tradícií, spevákov, hudobníkov, tanečníkov, ale i portréty významných umelcov a tvorcov, záznamy alebo naštudované programy SĽUK-u, Lúčnice a mnohých folklórnych súborov, programy s folklórnymi skupinami v ich domácom prostredí, záznamy z folklórnych festivalov. Dramaturgicky sa podieľala i na televíznych prepisoch významných diel slovenskej literatúry  (Vianočné oblátky, Katera, Starý včelár, Na operáciu s truhlou, a i). 

Do povedomia laickej verejnosti sa dostala ako predstaviteľka Verony v prvom farebnom slovenskom filme Rodná zem (1954), Maríny v Balade o Vojtovej Maríne (1964) a vo  filme Sváko Ragan. Je jediná žena, ktorá získala titul zaslúžilá umelkyňa v oblasti ľudového scénického tanca, a to v roku 1966.

Heda Melicherová zomrela 15.10.2020. 

Česť jej pamiatke!

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna