Milan Ševčík oslavuje jubileum 85 rokov

18.02.2021

Tanečný sólista SĽUK-u, pedagóg a vedúci tanečného súboru Milan Ševčík v týchto dňoch oslavuje jubiluem 85 rokov.

Milan Ševčík nastúpil v roku 1951 do SĽUK-u a ako sólista - tanečník v ňom pôsobil 24 rokov. Exceloval v kompozíciách Maľovaní zbojníci, Zaviatym chodníčkom, Podpolianska mlaď, Vlachiko a i. Jeho tanečné majstrovstvo spočívalo najmä v technike skoku, rotácii, razantnosti predvádzania charakterových tancov a hereckom prejave. V roku 1960 absolvoval štúdium pedagogiky tanca na VŠMU v Bratislave a v rokoch 1973 - 1975 dvojročnú stáž v Moskovskom akademickom choreografickom učilišti. Ako erudovaný pedagóg formoval novú generáciu profesionálnych tanečníkov v SĽUK-u. Pedagogicky pôsobil aj v Lúčnici a folklórnom súbore Technik.

Takto sme si pred piatimi rokmi spolu s Milanom Ševčíkom pripomenuli jeho krásne životné jubileum, 80 rokov. Dnes sa bohužiaľ nemôžeme stretnúť osobne, ale o to srdečnejšie na diaľku želáme pevné zdravie a ešte veľa takýchto spoločných chvíľ.

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna