Ministerstvo kultúry SR dnes vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie generálnej riaditeľky alebo generálneho riaditeľa ÚĽUV.

17.03.2021

Ministerstvo kultúry SR (MK SR) dnes vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie generálnej riaditeľky alebo generálneho riaditeľa ÚĽUV. Riadi sa pravidlami novej smernice MK SR o výberových konaniach, ktoré garantujú férový, otvorený a transparentný postup. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 16. apríla 2021. Cieľom MK SR ako zriaďovateľa je, aby ÚĽUV s novým vedením pokračovalo v realizácii svojich základných činností (uchovávanie a rozvoj ľudovej umeleckej výroby a remesiel s dôrazom na tie zanikajúce, sprístupňovanie tradičných vedomostí verejnosti a využívanie tradičných poznatkov v súčasnom umení a dizajne), ale tiež prinášalo inovatívne prístupy k tradičnej ľudovej umeleckej a remeselnej výrobe a poznatkom v nadväznosti na súčasné trendy v kultúre (rozvoj kreatívneho priemyslu, online predaj).

Viac sa dočítate tu.

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna