Nová predsedníčka Hodnotiaceho orgánu Medzivládneho výboru UNESCO

18.03.2021


Foto: Matúš Lago

Naša kolegyňa Ľubica Voľanská bola zvolená za predsedníčku Hodnotiaceho orgánu Medzivládneho výboru Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (2003) pre cyklus zápisov v roku 2021. Úlohou Hodnotiaceho orgánu je vyjadriť odporúčania týkajúce sa nominácií do oboch zoznamov NKD UNESCO Dohovoru 2003, návrhov na začlenenie inšpiratívnych postupov v oblasti ochrany NKD do registra dobrej praxe ako aj žiadostí o medzinárodnú pomoc vo výške presahujúcej 100 000 USD. Hodnotiaci orgán dáva Medzivládnemu výboru odporúčania pomáhajúce dosiahnuť konsenzus v rozhodovaní o zápisoch. V tomto cykle sa bude Hodnotiaci orgán venovať 63 spisom z celého sveta.

Skladá sa z dvanástich členov menovaných Medzivládnym výborom: šestich odborníkov kvalifikovaných v rôznych oblastiach nehmotného kultúrneho dedičstva, zástupcov štátov, ktoré ratifikovali Dohovor 2003 a nie sú členmi Medzivládneho výboru ako aj zástupcov šiestich akreditovaných mimovládnych organizácií. Zloženie Hodnotiaceho orgánu sa snaží brať do úvahy spravodlivé geografické zastúpenie jednotlivých krajín a zastúpenie rôznych oblastí nehmotného kultúrneho dedičstva.

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna