Verejný odpočet činnosti SĽUK-u za rok 2020

23.03.2021

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že verejný odpočet činnosti Slovenského ľudového umeleckého kolektívu  za rok 2020 sa uskutoční dňa 18.5.2021 o 10,00 hod. v sídle SĽUK-u (Balkánska 31/66, 853 08 Bratislava).

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna