Juraj Kubánka *31.10.1928 †19.7.2021

19.07.2021


Juraj Kubánka

*31.10.1928 †19.7.2021

 

Dnes, 19. júla 2021 v skorých ranných hodinách odišiel do večnosti tanečník, umelecký vedúci, scenárista, dramaturg, choreograf, režisér, najvýznamnejšia osobnosť v histórii Slovenského ľudového umeleckého kolektívu, Juraj Kubánka.

Juraj Kubánka sa narodil 31. októbra 1928 v obci Turo tri dvory v údolí Malej Fatry (v roku 1949 sa obec premenovala na Turie). V roku 1932 sa rodina presťahovala do Liptovských Sliačov.

Základom jeho vzťahu k ľudovej kultúre a osobitne k folklóru bolo pôsobenie jeho matky, Bronislavy Kubánkovej, ktorá v Sliačoch založila detský folklórny súbor, viedla folklórnu skupinu aj súbor divadelných ochotníkov. Jej pôsobenie bolo zamerané najmä na deti, no stala sa významnou osobnosťou, na ktorú sa ľudia obracali s každodennými problémami.

Už počas svojich študentských rokov mladý Juraj pomáhal mamke najmä pri vedení detského súboru. Základné vzdelanie získal v Liptovských Sliačoch a v Ružomberku. V roku 1947 bol prijatý na Lekársku fakultu v Bratislave. V tomto období spolu s Pavlom Kertysom a Jurajom Králikom založili tanečnú skupinu Odzemkári, ktorá, v spojení s Národopisnou skupinou Živeny pod vedením Oľgy Chodákovej a Ľuby Bakovej, vytvorila základ Lúčnice. Prvé spoločné vystúpenie mali 15. mája 1948 na Slovanskej poľnohospodárskej výstave v Prahe, kam ich pozval Karol Plicka. (Názov Lúčnica vznikol na podnet Ľuby Bakovej v marci 1950.)

Juraj Kubánka štúdium na Lekárskej fakulte nedokončil a na podnet Pavla Tonkoviča nastúpil v 24. októbra 1949, spolu s Martinom Ťapákom, do SĽUK-u, kde sa mali podieľať na tvorbe druhého programu. SĽUK sa však stal jeho celoživotným osudom. Tu pôsobil ako tanečník, choreograf, dramaturg, scenárista, režisér i umelecký vedúci súboru. V roku 1957 absolvoval štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pod vedením profesorov Reimosera, Psotu a Brauna. Jeho záverečnou prácou bola Povesť o Jánošíkovi a hôrnych chlapcoch.

V roku 1968 bol z politických dôvodov zbavený funkcií v SĽUK-u a v roku 1971 prijal ponuku Štátneho súboru pre srbskú ľudovú kultúru (SLA v Budyšíne – Bautzene) a nastúpil ako choreograf. Súbor Lužických Srbov dosiahol pod jeho vedením vysokú umeleckú úroveň. V Nemecku pôsobil aj vo Vojenskom súbore E. Wienarta, v súbore Berliner Tanzensemble a v Nemecko–srbskom divadle v Bautzene spolupracoval na tvorbe muzikálu Krabat. Jeho umelecká kariéra je spojená aj s ďalšími telesami: s poľským štátnym súborom ŚLĄSK (ŠLONSK), Lúčnicou, Podduklianským ukrajinským ľudovým súborom, Československým štátnym súborom piesní a tancov i s niekoľkými amatérskymi súbormi na Slovensku. Nezanedbateľná je spolupráca s médiami a divadelnými scénami. Slovenský film: Rodná zem (1954), STV: Tanečné miniatúry, Harmonia pastoralis (1970), SND: Krútňava (1952), filmová adaptácia opery J. Cikkera Jánošík (1987), Divadlo Romatan v Košiciach, Divadlo bratov Mrštíkovcov v Brne.

Za svoju prácu dostal titul Zaslúžilý umelec (1966), štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra 1. triedy (2008), Cenu ministerky kultúry (2017).

Juraj Kubánka sa rozhodujúcou mierou zaslúžil o vývoj a postavenie Slovenského ľudového umeleckého kolektívu v slovenskej kultúre. Svoje diela považoval za svoje deti a zdráhal sa niektoré vyzdvihovať. Jeho tance ako Dupák, Kuruci, Podpolianska mlaď, Biela plť na Váhu, Maľovaní zbojníci, Tatranská zima i Tatranskí orli, či tanečné divadlo Hrachová baba a Jurošík však možno považovať nielen za míľniky SĽUK-u, ale aj za diela charakterizujúce prepojenie slovenskej kultúry na tradície.

Juraj Kubánka ostáva pre Slovenský ľudový umelecký kolektív a pre všetky jeho generácie navždy dominantnou osobnosťou.

 


Foto: Archív SĽUK
 


 

Posledná rozlúčka so zosnulým majstrom Kubánkom bude v pondelok 26. 7. 2021 o 11:00 v historickej budove  Slovenského národného divadla v Bratislave.

Vedenie a členovia SĽUK-u

Parte

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna