Súbor piesní a tancov ŚLĄSK a Slovenský ľudový umelecký kolektív sa predstavia v spoločnom galaprograme.

22.02.2022

Súbor piesní a tancov ŚLĄSK a Slovenský ľudový umelecký kolektív sa predstavia v spoločnom galaprograme v rámci projektu FOLK_Like it.

8. 3. 2022 o 19:00 v Mestskom Divadle P. O. Hviezdoslava.

ŚLĄSK predstaví svoj program "Prichádza Poľsko", ktorý je jeho reprezentatívnym programom. ŚLĄSK sa na javisku objaví v plnej kráse ľudových krojov, v repertoári najkrajších národných piesní a tancov. Veľkú časť programu tvoria skladby alebo hudobné úpravy Stanisława Hadynu a choreografia Elwiry Kamińskej, spoluzakladateľky súboru ŚLĄSK. Na repertoári upravenom špeciálne pre projekt "Folk. Like it!", súbor zhromaždil kolekciu piesní a tancov, ktoré už takmer 70 rokov vytvárajú medzinárodnú umeleckú značku ŚLĄSK.

SĽUK pripravil pre tento spoločný projekt výber svojich najúspešnejších choreografií posledného obdobia. Predstavuje krásu tradičného ľudového umenia v umeleckom spracovaní choreografov a skladateľov a v špičkovom prevedení profesionálneho tanečného súboru, ľudovej hudby a ženskej speváckej skupiny. Pestrá mozaika tancov a piesní z celého Slovenska zaručuje nezabudnuteľný divácky zážitok.

Dĺžka: 120 min.

Režim: OP

Predstavenie v rámci projektu: „FOLK_Like it” - kroj ako zrkadlo kultúry a determinant národnej identity na príklade Poľska, Slovenska, Chorvátska, Srbska a Maďarska“ spolufinancuje Poľské ministerstvo kultúry a národného dedičstva v rámci programu „Inšpirujúca kultúra“ 2021-2022. Súčasťou projektu je aj výstava krojov.

Lístky

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna