Výročná správa za rok 2021

14.03.2022

Verejný odpočet činnosti Slovenského ľudového umeleckého kolektívu za rok 2021 sa uskutoční dňa 3.5.2022 o 10,00 hod. v zasadacej miestnosti na 2. poschodí v sídle organizácie na Balkánskej ulici č. 31/66 v Bratislave.

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna