SĽUK pomáha mladým ukrajinským umelcom

05.04.2022

Žiaci a ich učitelia z troch tanečných škôl z Ukrajiny - Charkovskej choreografickej školy, Kyjevskej štátnej odbornej choreografickej školy a Akadémie tanca Serge Lifara využívajú možnosť pokračovať vo svojich tanečných tréningoch v baletných sálach SĽUKu.

Alexandra Maksimova a Darina Kutischeva, študentky absolventského ročníka na Kyjevskej akadémii tanca Serge Lifara, ktoré študujú ľudový tanec, sa môžu každodenne zúčastňovať tréningov a ďalších aktivít nášho tanečného súboru.

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna